User Tools

Site Tools


106930-5879-almeria-la-gi

Almeria
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Birkle và U. Hopp
Nơi khám phá Calar Alto
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5879
Tên thay thế 1992 CH1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.154457505163311
Viễn điểm quỹ đạo 2.094745209715489
Độ lệch tâm .2893902864990228
Chu kỳ quỹ đạo 756.3427434718254
Độ bất thường trung bình 307.553032596161
Độ nghiêng quỹ đạo 21.57410083488771
Kinh độ của điểm nút lên 145.9028753084733
Acgumen của cận điểm 355.5612410505673
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 17.9

5879 Almeria (1992 CH1) là một tiểu hành tinh Amor được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1992 bởi K. Birkle và U. Hopp ở the Calar Alto Observatory.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5879 Almeria
106930-5879-almeria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)