User Tools

Site Tools


106730-5614-yakovlev-la-gi

Yakovlev
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 11 tháng 11 năm 1979
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5614
Tên thay thế 1979 VN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9154146
Viễn điểm quỹ đạo 3.8182996
Độ lệch tâm 0.3318765
Chu kỳ quỹ đạo 1772.9949815
Độ bất thường trung bình 343.09921
Độ nghiêng quỹ đạo 6.60939
Kinh độ của điểm nút lên 213.59813
Acgumen của cận điểm 118.55978
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5614 Yakovlev (1979 VN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1979 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5614 Yakovlev
106730-5614-yakovlev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)