User Tools

Site Tools


106630-5471-tunguska-la-gi

Tunguska
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 13 tháng 8 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5471
Đặt tên theo Tunguska event
Tên thay thế 1988 PK1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7748015
Viễn điểm quỹ đạo 3.2197533
Độ lệch tâm 0.0742260
Chu kỳ quỹ đạo 1895.3474432
Độ bất thường trung bình 329.99018
Độ nghiêng quỹ đạo 9.32160
Kinh độ của điểm nút lên 250.50106
Acgumen của cận điểm 33.07182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5471 Tunguska (1988 PK1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 8 năm 1988 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5471 Tunguska
106630-5471-tunguska-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)