User Tools

Site Tools


106530-5343-ryzhov-la-gi

Ryzhov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5343
Tên thay thế 1977 SG3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9841876
Viễn điểm quỹ đạo 2.5638720
Độ lệch tâm 0.1274575
Chu kỳ quỹ đạo 1252.5430102
Độ bất thường trung bình 311.92533
Độ nghiêng quỹ đạo 8.33554
Kinh độ của điểm nút lên 65.80907
Acgumen của cận điểm 338.99183
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

5343 Ryzhov (1977 SG3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1977 bởi N. S. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5343 Ryzhov
106530-5343-ryzhov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)