User Tools

Site Tools


106430-5223-mcsween-la-gi

McSween
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. J. Bus
Nơi khám phá Đài thiên văn Siding Spring
Ngày khám phá 6 tháng 3 năm 1981
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5223
Đặt tên theo Harold Y. McSween
Tên thay thế 1981 EX6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6645297
Viễn điểm quỹ đạo 3.7447635
Độ lệch tâm 0.1685418
Chu kỳ quỹ đạo 2095.4082446
Độ bất thường trung bình 87.51126
Độ nghiêng quỹ đạo 16.90330
Kinh độ của điểm nút lên 341.95056
Acgumen của cận điểm 18.42486
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5223 McSween (1981 EX6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 3 năm 1981 bởi S. J. Bus ở Đài thiên văn Siding Spring trong khóa học thuộc Khảo sát tiểu hành tinh Schmidt-Caltech vương quốc Anh.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5223 McSween
106430-5223-mcsween-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)