User Tools

Site Tools


106330-5113-kohno-la-gi

Kohno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5113
Tên thay thế 1988 BN
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0651669
Viễn điểm quỹ đạo 3.2655045
Độ lệch tâm 0.2251757
Chu kỳ quỹ đạo 1589.3747122
Độ bất thường trung bình 215.86692
Độ nghiêng quỹ đạo 31.58588
Kinh độ của điểm nút lên 319.79871
Acgumen của cận điểm 218.06990
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5113 Kohno (1988 BN) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1988 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5113 Kohno
106330-5113-kohno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)