User Tools

Site Tools


106230-5007-keay-la-gi

Keay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 20 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5007
Tên thay thế 1990 UH2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1806861
Viễn điểm quỹ đạo 3.1777145
Độ lệch tâm 0.1860683
Chu kỳ quỹ đạo 1601.7922988
Độ bất thường trung bình 50.13842
Độ nghiêng quỹ đạo 13.33539
Kinh độ của điểm nút lên 169.24640
Acgumen của cận điểm 161.16086
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5007 Keay (1990 UH2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 10 năm 1990 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5007 Keay
106230-5007-keay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)