User Tools

Site Tools


106030-4585-ainonai-la-gi

Ainonai
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 16 tháng 5 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4585
Tên thay thế 1990 KQ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0824204
Viễn điểm quỹ đạo 3.3841052
Độ lệch tâm 0.2381192
Chu kỳ quỹ đạo 1650.5190126
Độ bất thường trung bình 340.90147
Độ nghiêng quỹ đạo 10.55816
Kinh độ của điểm nút lên 83.09253
Acgumen của cận điểm 184.72555
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4585 Ainonai (1990 KQ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 5 năm 1990 bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe ở Đài thiên văn Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4585 Ainonai
106030-4585-ainonai-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)