User Tools

Site Tools


105930-4483-pet-fi-la-gi

4483 Petöfi là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 973.6527141 ngày (2.67 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1986, và it was đặt tên theo the great Hungarian poet Sándor Petőfi.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
105930-4483-pet-fi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)