User Tools

Site Tools


105830-4297-eichhorn-la-gi

Eichhorn
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Wilhelm Dieckvoss
Nơi khám phá Bergedorf Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 4 năm 1938
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4297
Tên thay thế 1938 HE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8847917
Viễn điểm quỹ đạo 2.7864687
Độ lệch tâm 0.1930265
Chu kỳ quỹ đạo 1303.7807287
Độ bất thường trung bình 137.08374
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86353
Kinh độ của điểm nút lên 121.81459
Acgumen của cận điểm 181.13727
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

4297 Eichhorn (1938 HE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 4 năm 1938 bởi Wilhelm Dieckvoss ở Bergedorf Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4297 Eichhorn
105830-4297-eichhorn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)