User Tools

Site Tools


105630-4142-dersu-uzala-la-gi

4142 Dersu-Uzala
Tên
Tên Dersu-Uzala
Tên chỉ định 1981 KE
Phát hiện
Người phát hiện Z. Vavrova
Ngày phát hiện 28 tháng 5 năm 1981
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1509532
Bán trục lớn (a) 1.9119255 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.6233142 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.2005368 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 2.64 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 26.49277°
Kinh độ (Ω) 60.71941°
Acgumen (ω) 55.33803°
Độ bất thường trung bình (M) 169.35952°

4142 Dersu-Uzala là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 965.6169293 ngày (2.64 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 28 tháng 5 năm 1981.

Nó được đặt theo tên Dersu Uzala, the main character of the eponymous book bởi Vladimir Arsenyev.[cần dẫn nguồn]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2008. 
105630-4142-dersu-uzala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)