User Tools

Site Tools


105530-5878-charlene-la-gi

Charlene
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Helin, E. F.
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 14 tháng 2 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5878
Tên thay thế 1991 CC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9646822
Viễn điểm quỹ đạo 2.6526536
Độ lệch tâm 0.1489975
Chu kỳ quỹ đạo 1281.2699264
Độ bất thường trung bình 301.46987
Độ nghiêng quỹ đạo 6.55695
Kinh độ của điểm nút lên 148.17872
Acgumen của cận điểm 55.41806
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5878 Charlene (1991 CC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 2 năm 1991 bởi Helin, E. F. ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5878 Charlene
105530-5878-charlene-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)