User Tools

Site Tools


105430-5740-toutoumi-la-gi

Toutoumi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Y. Oshima
Nơi khám phá Gekko Observatory
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5740
Đặt tên theo Tōtōmi Province
Tên thay thế 1989 WM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1225928
Viễn điểm quỹ đạo 3.1307464
Độ lệch tâm 0.1919072
Chu kỳ quỹ đạo 1554.9148634
Độ bất thường trung bình 118.07865
Độ nghiêng quỹ đạo 13.53698
Kinh độ của điểm nút lên 49.26098
Acgumen của cận điểm 19.13033
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5740 Toutoumi (1989 WM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1989 bởi Y. Oshima ở Gekko Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5740 Toutoumi
105430-5740-toutoumi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)