User Tools

Site Tools


105330-5613-donskoj-la-gi

Donskoj
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chernykh, L. I.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5613
Tên thay thế 1976 YP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5889036
Viễn điểm quỹ đạo 3.6347814
Độ lệch tâm 0.1680480
Chu kỳ quỹ đạo 2005.0483776
Độ bất thường trung bình 282.66980
Độ nghiêng quỹ đạo 1.64440
Kinh độ của điểm nút lên 10.50461
Acgumen của cận điểm 44.82182
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

5613 Donskoj (1976 YP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1976 bởi Chernykh, L. I. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5613 Donskoj
105330-5613-donskoj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)