User Tools

Site Tools


105230-5470-kurtlindstrom-la-gi

Kurtlindstrom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. H. McNaught
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 28 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5470
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7385249
Viễn điểm quỹ đạo 3.6613011
Độ lệch tâm 0.1441877
Chu kỳ quỹ đạo 2090.7671722
Độ bất thường trung bình 241.89776
Độ nghiêng quỹ đạo 18.28264
Kinh độ của điểm nút lên 304.93740
Acgumen của cận điểm 147.70547
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5470 Kurtlindstrom (1988 BK5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 1 năm 1988 bởi R. H. McNaught ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5470 Kurtlindstrom
105230-5470-kurtlindstrom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)