User Tools

Site Tools


105130-5342-le-poole-la-gi

Le Poole
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5342
Tên thay thế 3129 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8823374
Viễn điểm quỹ đạo 3.0426528
Độ lệch tâm 0.2355975
Chu kỳ quỹ đạo 1411.4369758
Độ bất thường trung bình 49.34724
Độ nghiêng quỹ đạo 14.32545
Kinh độ của điểm nút lên 166.62312
Acgumen của cận điểm 106.41916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

5342 Le Poole (3129 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5342 Le Poole
105130-5342-le-poole-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)