User Tools

Site Tools


105030-5112-kusaji-la-gi

Kusaji
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 23 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5112
Tên thay thế 1987 SM13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8907921
Viễn điểm quỹ đạo 2.4579293
Độ lệch tâm 0.1304147
Chu kỳ quỹ đạo 1171.1049375
Độ bất thường trung bình 127.43742
Độ nghiêng quỹ đạo 5.76707
Kinh độ của điểm nút lên 62.77625
Acgumen của cận điểm 341.68838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5112 Kusaji (1987 SM13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1987 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5112 Kusaji
105030-5112-kusaji-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)