User Tools

Site Tools


104830-4584-akan-la-gi

Akan
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Masanori Matsuyama và Kazuro Watanabe
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4584
Tên thay thế 1990 FA
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.230
Viễn điểm quỹ đạo 3.351
Bán trục lớn 2.791
Độ lệch tâm 0.201
Chu kỳ quỹ đạo 1702.942
Độ bất thường trung bình 21.994
Độ nghiêng quỹ đạo 7.701
Kinh độ của điểm nút lên 25.683
Acgumen của cận điểm 64.735
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

4584 Akan (1990 FA) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1990 bởi Masanori Matsuyama và Kazuro Watanabe ở Kushiro Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4584 Akan
104830-4584-akan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)