User Tools

Site Tools


104730-4482-fr-rebasile-la-gi

4482 Frèrebasile
Tên
Tên Frèrebasile
Tên chỉ định 1986 RB
Phát hiện
Ngày phát hiện 1 tháng 9 năm 1986
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2587681
Bán trục lớn (a) 2.3422642 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7361609 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9483675 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.58 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 24.95737°
Kinh độ (Ω) 334.41130°
Acgumen (ω) 36.86051°
Độ bất thường trung bình (M) 1.06901°

4482 Frèrebasile là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1309.3394455 ngày (3.58 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1986.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2008. 
104730-4482-fr-rebasile-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)