User Tools

Site Tools


104530-5877-toshimaihara-la-gi

5877 Toshimaihara (tên chỉ định: 1990 FP) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eleanor F. Helin ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 23 tháng 3 năm 1990. Nó được đặt theo tên Toshinori Maihara, một giáo sư ở Đại học Kyoto.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
104530-5877-toshimaihara-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)