User Tools

Site Tools


104330-5612-nevskij-la-gi

Nevskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. I. Chernykh
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5612
Tên thay thế 1975 TX2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2359671
Viễn điểm quỹ đạo 2.7343369
Độ lệch tâm 0.1002695
Chu kỳ quỹ đạo 1430.9611905
Độ bất thường trung bình 52.85076
Độ nghiêng quỹ đạo 7.74578
Kinh độ của điểm nút lên 53.09735
Acgumen của cận điểm 39.87426
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5612 Nevskij (1975 TX2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1975 bởi L. I. Chernykh ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5612 Nevskij
104330-5612-nevskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)