User Tools

Site Tools


104230-5468-hamatonbetsu-la-gi

Hamatonbetsu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Mukai và Takeishi
Nơi khám phá Kagoshima
Ngày khám phá 16 tháng 1 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5468
Đặt tên theo Hamatonbetsu
Tên thay thế 1988 BK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2594953
Viễn điểm quỹ đạo 3.5034751
Độ lệch tâm 0.2158574
Chu kỳ quỹ đạo 1786.5822315
Độ bất thường trung bình 356.59443
Độ nghiêng quỹ đạo 11.98594
Kinh độ của điểm nút lên 135.36755
Acgumen của cận điểm 68.40085
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0748
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.70

5468 Hamatonbetsu (1988 BK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 1 năm 1988 bởi M. Mukai và Takeishi ở Kagoshima.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5468 Hamatonbetsu
104230-5468-hamatonbetsu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)