User Tools

Site Tools


104030-5221-fabribudweis-la-gi

Fabribudweis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Brozek
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 16 tháng 3 năm 1980
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5221
Tên thay thế 1980 FB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9090129
Viễn điểm quỹ đạo 3.5247639
Độ lệch tâm 0.0957060
Chu kỳ quỹ đạo 2107.4264126
Độ bất thường trung bình 260.24383
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59885
Kinh độ của điểm nút lên 28.97049
Acgumen của cận điểm 219.70506
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5221 Fabribudweis (1980 FB) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 3 năm 1980 bởi L. Brozek ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5221 Fabribudweis
104030-5221-fabribudweis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)