User Tools

Site Tools


103930-5111-jacliff-la-gi

Jacliff
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5111
Tên thay thế 1987 SE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0561762
Viễn điểm quỹ đạo 2.6522658
Độ lệch tâm 0.1266002
Chu kỳ quỹ đạo 1319.3780760
Độ bất thường trung bình 268.73847
Độ nghiêng quỹ đạo 5.80884
Kinh độ của điểm nút lên 247.37113
Acgumen của cận điểm 99.53639
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

5111 Jacliff (1987 SE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1987 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5111 Jacliff
103930-5111-jacliff-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)