User Tools

Site Tools


103830-5005-kegler-la-gi

Kegler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda
Nơi khám phá Kushiro
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5005
Tên thay thế 1988 UB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8680068
Viễn điểm quỹ đạo 2.6379664
Độ lệch tâm 0.1708753
Chu kỳ quỹ đạo 1235.1973181
Độ bất thường trung bình 250.88061
Độ nghiêng quỹ đạo 1.30831
Kinh độ của điểm nút lên 320.74933
Acgumen của cận điểm 108.67056
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

5005 Kegler (1988 UB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1988 bởi Seiji Ueda và Hiroshi Kaneda ở Kushiro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5005 Kegler
103830-5005-kegler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)