User Tools

Site Tools


103730-4583-lugo-la-gi

Lugo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bulgarian National Observatory
Nơi khám phá Smolyan
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4583
Tên thay thế 1989 RL4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.901
Viễn điểm quỹ đạo 2.805
Bán trục lớn 2.353
Độ lệch tâm 0.192
Chu kỳ quỹ đạo 1318.325
Độ bất thường trung bình 96.958
Độ nghiêng quỹ đạo 3.745
Kinh độ của điểm nút lên 164.551
Acgumen của cận điểm 142.308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

4583 Lugo (1989 RL4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1989 bởi the Bulgarian National Observatory ở Smolyan.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4583 Lugo
103730-4583-lugo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)