User Tools

Site Tools


103630-4295-wisse-la-gi

Wisse
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4295
Tên thay thế 6032 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0653346
Viễn điểm quỹ đạo 2.8354760
Độ lệch tâm 0.1571457
Chu kỳ quỹ đạo 1401.0553683
Độ bất thường trung bình 162.50429
Độ nghiêng quỹ đạo 2.34272
Kinh độ của điểm nút lên 315.96276
Acgumen của cận điểm 29.09521
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

4295 Wisse (6032 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4295 Wisse
103630-4295-wisse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)