User Tools

Site Tools


103430-5875-kuga-la-gi

Kuga
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Endate và Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 5 tháng 12 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5875
Tên thay thế 1989 XO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2597357
Viễn điểm quỹ đạo 2.4988097
Độ lệch tâm 0.0502410
Chu kỳ quỹ đạo 1340.4936547
Độ bất thường trung bình 7.42075
Độ nghiêng quỹ đạo 6.46977
Kinh độ của điểm nút lên 287.31748
Acgumen của cận điểm 151.59032
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5875 Kuga (1989 XO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 5 tháng 12 năm 1989 bởi Endate và Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5875 Kuga
103430-5875-kuga-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)