User Tools

Site Tools


103330-5737-itoh-la-gi

Itoh
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5737
Tên thay thế 1989 SK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9895450
Viễn điểm quỹ đạo 3.0719928
Độ lệch tâm 0.2138575
Chu kỳ quỹ đạo 1470.5410795
Độ bất thường trung bình 197.49402
Độ nghiêng quỹ đạo 5.83770
Kinh độ của điểm nút lên 323.14981
Acgumen của cận điểm 104.67108
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

5737 Itoh (1989 SK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1989 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5737 Itoh
103330-5737-itoh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)