User Tools

Site Tools


103230-5610-balster-la-gi

Balster
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1977
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5610
Tên thay thế 2041 T-3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6917850
Viễn điểm quỹ đạo 2.9153184
Độ lệch tâm 0.0398661
Chu kỳ quỹ đạo 1714.5939330
Độ bất thường trung bình 348.44985
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34566
Kinh độ của điểm nút lên 244.09896
Acgumen của cận điểm 330.57221
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

5610 Balster (2041 T-3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1977 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5610 Balster
103230-5610-balster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)