User Tools

Site Tools


103130-5466-makibi-la-gi

Makibi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Kosai và Hurukawa
Nơi khám phá Đài thiên văn Kiso
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5466
Đặt tên theo Kibi Makibi
Tên thay thế 1986 WP8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6893770
Viễn điểm quỹ đạo 3.5228756
Độ lệch tâm 0.1341701
Chu kỳ quỹ đạo 1999.5262234
Độ bất thường trung bình 266.86405
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12754
Kinh độ của điểm nút lên 151.15888
Acgumen của cận điểm 336.42171
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

5466 Makibi (1986 WP8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 1986 bởi Kosai và Hurukawa ở Đài thiên văn Kiso.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5466 Makibi
103130-5466-makibi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)