User Tools

Site Tools


103030-5340-burton-la-gi

Burton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5340
Tên thay thế 4027 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6796251
Viễn điểm quỹ đạo 3.4985509
Độ lệch tâm 0.1325514
Chu kỳ quỹ đạo 1983.0965259
Độ bất thường trung bình 33.40943
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48164
Kinh độ của điểm nút lên 272.28232
Acgumen của cận điểm 325.59672
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5340 Burton (4027 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5340 Burton
103030-5340-burton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)