User Tools

Site Tools


102930-5220-vika-la-gi

5220 Vika là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1247.9367446 ngày (3.42 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1979.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
102930-5220-vika-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)