User Tools

Site Tools


102830-5110-belgirate-la-gi

Belgirate
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Bowell, E.
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5110
Đặt tên theo Belgirate
Tên thay thế 1987 SV
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1238481
Viễn điểm quỹ đạo 2.6495715
Độ lệch tâm 0.1101356
Chu kỳ quỹ đạo 1346.7836618
Độ bất thường trung bình 188.83014
Độ nghiêng quỹ đạo 3.81357
Kinh độ của điểm nút lên 313.54128
Acgumen của cận điểm 76.85119
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.7

5110 Belgirate (1987 SV) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1987 bởi Bowell, E. ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5110 Belgirate
102830-5110-belgirate-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)