User Tools

Site Tools


102730-5004-bruch-la-gi

Bruch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Freimut Börngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 8 tháng 9 năm 1988
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5004
Tên thay thế 1988 RR3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0858402
Viễn điểm quỹ đạo 2.3957854
Độ lệch tâm 0.0691591
Chu kỳ quỹ đạo 1225.1994114
Độ bất thường trung bình 207.68428
Độ nghiêng quỹ đạo 3.34597
Kinh độ của điểm nút lên 21.64921
Acgumen của cận điểm 86.99506
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

5004 Bruch (1988 RR3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Freimut Börngen phát hiện ngày 8 tháng 9 năm 1988 tại Tautenburg. Nó được đặt theo tên của Albert Bruch là một nhà thiên văn học người Đức.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5004 Bruch
102730-5004-bruch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)