User Tools

Site Tools


102530-4582-hank-la-gi

Hank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Carolyn Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 31 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4582
Tên thay thế 1989 FW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.276
Viễn điểm quỹ đạo 3.073
Bán trục lớn 2.674
Độ lệch tâm 0.149
Chu kỳ quỹ đạo 1597.538 days
Độ bất thường trung bình 92.423
Độ nghiêng quỹ đạo 12.502
Kinh độ của điểm nút lên 108.578
Acgumen của cận điểm 121.517
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

4582 Hank (1989 FW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 31 tháng 3 năm 1989 bởi Carolyn Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4582 Hank
102530-4582-hank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)