User Tools

Site Tools


102430-4294-horatius-la-gi

Horatius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1960
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4294
Đặt tên theo Horace
Tên thay thế 4016 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7450028
Viễn điểm quỹ đạo 2.8598192
Độ lệch tâm 0.0204853
Chu kỳ quỹ đạo 1713.5475833
Độ bất thường trung bình 50.78660
Độ nghiêng quỹ đạo 4.86865
Kinh độ của điểm nút lên 339.95311
Acgumen của cận điểm 29.40255
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

4294 Horatius (4016 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1960 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4294 Horatius
102430-4294-horatius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)