User Tools

Site Tools


102330-5873-archilochos-la-gi

Archilochos
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5873
Đặt tên theo Archilochus
Tên thay thế 1989 SB3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7897263
Viễn điểm quỹ đạo 2.6086541
Độ lệch tâm 0.1861885
Chu kỳ quỹ đạo 1191.2217677
Độ bất thường trung bình 281.00337
Độ nghiêng quỹ đạo 4.78572
Kinh độ của điểm nút lên 133.12228
Acgumen của cận điểm 203.47761
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

5873 Archilochos (1989 SB3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5873 Archilochos
102330-5873-archilochos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)