User Tools

Site Tools


102230-5736-sanford-la-gi

Sanford
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eleanor F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 6 tháng 6 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5736
Tên thay thế 1989 LW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7221429
Viễn điểm quỹ đạo 3.0301023
Độ lệch tâm 0.2752298
Chu kỳ quỹ đạo 1337.8323148
Độ bất thường trung bình 30.49628
Độ nghiêng quỹ đạo 21.59743
Kinh độ của điểm nút lên 223.85220
Acgumen của cận điểm 91.09583
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

5736 Sanford (1989 LW) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Eleanor F. Helin phát hiện vào ngày 6 tháng 6, năm 1989 tạo Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5736 Sanford
102230-5736-sanford-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)