User Tools

Site Tools


102130-5609-stroncone-la-gi

Stroncone
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Vagnozzi
Nơi khám phá Stroncone
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5609
Tên thay thế 1993 FU
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6481756
Viễn điểm quỹ đạo 3.5404034
Độ lệch tâm 0.1441733
Chu kỳ quỹ đạo 1988.1073627
Độ bất thường trung bình 189.73124
Độ nghiêng quỹ đạo 1.39513
Kinh độ của điểm nút lên 5.12922
Acgumen của cận điểm 286.95786
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

5609 Stroncone (1993 FU) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 3 năm 1993 bởi A. Vagnozzi ở Stroncone.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5609 Stroncone
102130-5609-stroncone-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)