User Tools

Site Tools


102030-5465-chumakov-la-gi

Chumakov
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Karachkina, L. G.
Nơi khám phá Nauchnyj
Ngày khám phá 9 tháng 9 năm 1986
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5465
Tên thay thế 1986 RF13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7330735
Viễn điểm quỹ đạo 3.1020899
Độ lệch tâm 0.0632401
Chu kỳ quỹ đạo 1820.2580155
Độ bất thường trung bình 164.14001
Độ nghiêng quỹ đạo 3.19350
Kinh độ của điểm nút lên 124.63545
Acgumen của cận điểm 185.42212
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.0

5465 Chumakov (1986 RF13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 9 năm 1986 bởi Karachkina, L. G. ở Nauchnyj.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5465 Chumakov
102030-5465-chumakov-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)