User Tools

Site Tools


101930-5338-michelblanc-la-gi

Michelblanc
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi H. E. Holt
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 13 tháng 9 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5338
Đặt tên theo Michel Blanc
Tên thay thế 1991 RJ5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6578323
Viễn điểm quỹ đạo 3.0885171
Độ lệch tâm 0.0749493
Chu kỳ quỹ đạo 1778.8587969
Độ bất thường trung bình 127.72898
Độ nghiêng quỹ đạo 3.35661
Kinh độ của điểm nút lên 89.72905
Acgumen của cận điểm 299.06731
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5338 Michelblanc (1991 RJ5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1991 bởi H. E. Holt ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5338 Michelblanc
101930-5338-michelblanc-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)