User Tools

Site Tools


101830-5219-zemka-la-gi

Zemka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 2 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5219
Tên thay thế 1976 GU3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7625929
Viễn điểm quỹ đạo 3.6210233
Độ lệch tâm 0.1344740
Chu kỳ quỹ đạo 2082.8288982
Độ bất thường trung bình 231.85751
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03848
Kinh độ của điểm nút lên 55.24784
Acgumen của cận điểm 157.05656
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

5219 Zemka (1976 GU3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5219 Zemka
101830-5219-zemka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)