User Tools

Site Tools


101730-5109-robertmiller-la-gi

5109 Robertmiller (tên chỉ định 1987 RM1 là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 13 tháng 9 năm 1987, bởi Henri Debehogne ở Đài thiên văn Nam Âu (ESO). Nó được đặt theo tên nhà thiên văn học Robert J. Miller làm việc tại Đài thiên văn Hải quân Hoa Kỳ (USNO).

  • Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (5001)-(10000)
  • Citation from Minor Planet Ephemeris Service (MPES)
101730-5109-robertmiller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)