User Tools

Site Tools


101630-5003-silvanominuto-la-gi

5003 Silvanominuto (tên chỉ định: 1988 ER2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Walter Ferreri ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 15 tháng 3 năm 1988. Nó được đặt tên cho Silvano Minuto, một nhà thiên văn Ý.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 5001–6000
  • JPL Small-Body Database Browser
101630-5003-silvanominuto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)