User Tools

Site Tools


101530-4797-ako-la-gi

Ako
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 4797
Đặt tên theo Akō
Tên thay thế 1989 SJ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9706059
Viễn điểm quỹ đạo 2.8535529
Độ lệch tâm 0.1830261
Chu kỳ quỹ đạo 1368.3141321
Độ bất thường trung bình 331.95793
Độ nghiêng quỹ đạo 1.81291
Kinh độ của điểm nút lên 320.96898
Acgumen của cận điểm 77.95584
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

4797 Ako (1989 SJ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1989 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 4797 Ako
101530-4797-ako-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)