User Tools

Site Tools


101330-5872-sugano-la-gi

Sugano
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Nomura và K. Kawanishi
Nơi khám phá Minami-Oda
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5872
Đặt tên theo Matsuo Sugano
Tên thay thế 1989 SL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9485728
Viễn điểm quỹ đạo 2.5485222
Độ lệch tâm 0.1334082
Chu kỳ quỹ đạo 1231.5485378
Độ bất thường trung bình 193.23637
Độ nghiêng quỹ đạo 6.61272
Kinh độ của điểm nút lên 242.49226
Acgumen của cận điểm 131.20060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5872 Sugano (1989 SL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1989 bởi T. Nomura và K. Kawanishi ở Minami-Oda.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 5872 Sugano
101330-5872-sugano-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)