User Tools

Site Tools


101230-5735-loripaul-la-gi

Loripaul
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. F. Helin
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 4 tháng 6 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5735
Tên thay thế 1989 LM
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9469511
Viễn điểm quỹ đạo 2.6263455
Độ lệch tâm 0.1485568
Chu kỳ quỹ đạo 1262.9828941
Độ bất thường trung bình 152.77254
Độ nghiêng quỹ đạo 5.07955
Kinh độ của điểm nút lên 282.64742
Acgumen của cận điểm 356.89220
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

5735 Loripaul (1989 LM) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 6 năm 1989 bởi E. F. Helin ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5735 Loripaul
101230-5735-loripaul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)