User Tools

Site Tools


101130-5608-olmos-la-gi

5608 Olmos là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1,567.8586879 ngày (4.29 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 12 tháng 3 năm 1993, và đặt tên theo diễn viên Edward James Olmos.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2008. 
101130-5608-olmos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)