User Tools

Site Tools


101030-5464-weller-la-gi

Weller
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Flagstaff
Ngày khám phá 7 tháng 11 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 5464
Tên thay thế 1985 VC1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1964028
Viễn điểm quỹ đạo 3.1438514
Độ lệch tâm 0.1774164
Chu kỳ quỹ đạo 1593.6623942
Độ bất thường trung bình 55.24070
Độ nghiêng quỹ đạo 14.09087
Kinh độ của điểm nút lên 36.47868
Acgumen của cận điểm 356.28434
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

5464 Weller (1985 VC1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1985 bởi E. Bowell ở Flagstaff.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 5464 Weller
101030-5464-weller-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)